Velkommen til Nasjonalfest i Misjonskirken 17. mai kl 18.00. Det blir lek og moro, andakt og sang, kaffe og servering. Alle er hjertelig velkommen! (PS. I forbindelse med 17. mai vil vi som vanlig utfordre menighetens folk til å ta med seg mat til felles servering.)