Velkommen til Gudstjeneste i Misjonskirken Bryne søndag 5.november kl 11.
Pastor Thomas Aas Pedersen starter en ny taleserie som heter «Når livet ikke fungerer».
Det blir lovsang, søndagsskole for barna, nattverd, kirkekaffe og tid til fellesskap.
Du er hjertelig velkommen!