Velkommen til Gudstjeneste i Misjonskirken Bryne søndag 12.november kl 11.
Pastor Thorleif Bruseland taler videre i serien «Når livet ikke fungerer» med dagens tema «Helse og sosial».
Det blir lovsang, søndagsskole, kirkekaffi og tid til fellesskap.
Du er hjertelig velkommen!