Hjertelig velkommen til Gudstjeneste søndag 19.november kl 11.
Pastor Thorleif Bruseland vil tale videre i serien «Når livet ikke fungerer»
med dagens tema «økonomi». Det blir lovsang, nattverd, søndagsskole,
kirkekaffi og tid til fellesskap.
Du er velkommen!