Velkommen til Gudstjeneste søndag 26.november kl 11.
Pastor Thomas Aas Pedersen taler siste del av «Når livet ikke fungerer» med
dagens tema «Familiært».
Det blir lovsang, medlemsopptakelse, søndagsskole, kirkekaffi og tid til fellesskap.
Du er hjertelig velkommen!