Søndag kl 11.00 Gudstjeneste. Denne søndagen starter en ny serie gudstjenester med taler omkring temaet tro og tvil kalt «Jeg tror på Gud, men..» På søndag er temaet «Jeg tror på Gud, men hvordan kan jeg være sikker?» Det blir lovsang, søndagsskole, kirkekaffe og god tid til fellesskap! Alle er hjertelig velkommen.