Velkommen til Gudstjeneste søndag 14.januar kl 11.

Pastor Thorleif Bruseland taler videre i serien om tro og tvil

med dagens tema «Jeg tror på Gud.. men jeg vil leve livet».

Det blir lovsang, søndagsskole, nattverd, kirkekaffi og tid til fellesskap.

Du er hjertelig velkommen!