Søndag 28.januar kl 11 er det på ny klart for Gudstjeneste og DU er hjertelig velkommen!
Pastor Thorleif Bruseland taler siste del av serien «Jeg tror på Gud, men..» med dagens

 tema «..jeg er ikke sikker på Bibelen.»
Det blir lovsang, søndagsskole for barna, kirkekaffe og tid til fellesskap. Velkommen!!