Søndag 4 februar ønsker Misjonskirken velkommen til gudstjeneste kl. 11.00.
Taler denne søndagen er Linda Andernach Johannessen fra Misjonskirken Norge.
Linda har et stort engasjement for trosopplæring, et engasjement hun evner å dele med andre. 
Det blir lovsang, søndagsskole, nattverd, kirkekaffe