Søndag 18. februar kl 11.00 ønsker Misjonskirken velkommen til en ny gudstjeneste i serien «Røtter».

Pastor Thorleif Bruseland taler over temaet «Ordet som forandrer alt».

Det blir lovsang, film for barna, kirkekaffe og god tid til fellesskap. Alle er hjertelig velkommen.