Velkommen til Gudstjeneste søndag 25.februar kl 11.00.

Pastor Thomas Aas Pedersen taler videre om «røtter»,

det blir lovsang, kirkekaffe og tid til fellessakap.

Du er hjertelig velkommen!