Søndag 4. mars kl 11.00 er du hjertelig velkommen til gudstjeneste. Pastor Thorleif Bruseland avslutter taleserien røtter med temaet: «Se opp – ikke ned». Det blir lovsang, søndagsskole, nattverd, kirkekaffe og tid til fellesskap. Alle er hjertelig velkommen.