Torsdag 1. mars kl 19.30 ønsker Misjonskirken velkommen til kveldsmøte med Per Larsen. Per Larsen som er tidligere misjonssekretær i Den Norske Israelsmisjonen vil forkynne denne kvelden. Det blir lovsang, kirkekaffe og informasjon fra Israelsmisjonens arbeid. Alle er hjertelig velkommen.