Etter gudstjenesten søndag – ca kl 13.00 arrangerer vi et trosopplæringsseminar for ledere, barne og ungdomsledere, foreldre og besteforeldre i Misjonskirken.
Kirke og hjem er avhengige av å samarbeide om trosopplæringen! Seminarholder er Linda Andernach Johannessen.
Hun er en dyktig formidler og brenner for trosopplæring. Velkommen til et spennende seminar.
Det blir opplegg for barn parallelt med seminaret.
(Salg av varme pølser i forbindelse med kirkekaffen)
Send påmelding til seminaret på SMS til 941 95 538 innen torsdag 1. februar